ไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้ครับ โปรดติดต่อ Line @sewandneedle

About Leather

ORGANIC DRY LEATHER

The art of vegetable tanning leather is thousands of years old. Since 1873 from Sweden.
This is the real aesthetic of vegetable tanned leather ,which using natural plant tannins such as tree bark.
This process is entirely organic using no harsh chemicals or heavy metals, resulting in a leather that feels beautiful and ages
just the way you always want, but so rarely get.
 
 

 

LEATHER CARE

Exposure to direct sunlight will darken “blonde” colors and bleach darker colors. Hot, dry air can dry out leather if it is not regularly conditioned. Certain chemicals and detergents can damage the surface of the leather and tarnish the color.
 
การนำไปตากแดดทำให้สีของหนังเข้มขึ้น โปรดหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ
ด้วยสภาพอากาศไทยที่ร้อน หนังบางตัวอาจจะแห้งได้ควรลง Conditioner หรือ Mink Oil
บ้างไม่จำเป็นต้องบ่อย ผงซักฝอกหรือสารเคมีทำให้ หนังเสียหายได้